۲۲۰۴۵۷۹۱ info@golkarsys.com
۷ نکته در مورد PSD2 و بانکداری باز

۷ نکته در مورد PSD2 و بانکداری باز

با الزامی شدن مقررات PSD2 از ابتدای ژانویه ۲۰۱۸ در منطقه واحد پرداخت اروپا، همچنان این مساله یکی از موضوعات داغ دنیای فناوری است. بانک‌ها، موسسات مالی، نهادهای قانونگذاری و نظارتی و مهم‌تر از همه مصرف‌کنندگان نهایی، همه تحت تاثیر این مقررات هستند، اما شرکت‌ها هم تحت...