۲۲۰۴۵۷۹۱ info@golkarsys.com

تحقیق و پژوهش

پژوهش ارکان اساسی توسعه در عصر فناوری اطلاعات است و بنگاه‌های موفق اهتمام زیادی به آن نشان می‌دهند تا جایی که برخی شرکت‌های پیشرو جهانی تا رقم ۵۰ درصد سود خالص خود را صرف تحقیق و توسعه می‌کنند.

شرکت گلکارسامانه با اعتقاد به این مهم، پله اول طرح‌ریزی هر کسب و کار یا توسعه آن را تحقیق و پژوهش می‌داند و با برخورداری از همکاری دانش آموختگان دانشگاه‌های معتبر داخلی، همچنین شرکای بین‌المللی خود، آماده انجام پژوهش‌های کاربردی و بنیادی برای بانک‌ها، بیمه‌ها و سایر نهادهای مالی در حوزه‌های فعالیت آنها است.