۲۲۰۴۵۷۹۱ info@golkarsys.com

پلتفرم یکپارچه‌سازی

یکی از دغدغه‌های همیشگی سازمان‌هایی که فعالیت‌های متنوعی دارند و با سطوح مختلفی از ذی‌نفعان در ارتباط هستند، بحث تجمیع و یکپارچگی اطلاعاتی است که به صورت پراکنده در سازمان تولید می‌شود. یکپارچه‌سازی و امکان ارتباط بین سیستم‌های مختلف سازمان،  این قابلیت را به آن می‌دهد تا ضمن دست‌یابی به پایگاه قابل اتکایی از همه داده سازمان، امکان تبادل اطلاعات بین سیستم‌ها و بخش‌های مختلف کسب و کار را برقرار کند. در شبکه بانکی نیز به دلیل ضرورت همگام سازی اطلاعات مشتریان در همه جا برای ارائه خدمات یکپارچه، سیستم‌های جامع بانکداری(CORE Banking)  در دهه‌های گذشته توسعه یافته‌اند که تا حد زیادی توانسته‌اند عملیات بانکداری را تجمیع و یکپارچه کنند. اما ضرورت چابکی بانک و  بیرون ماندن سامانه‌های خدمات غیر مالی از CORE Banking،   همچنین امکان ارتباط با اکوسیستم‌های فین‌تکی، یکپارچگی سامانه جامع بانک و دیگر سیستم‌ها را به یک ضرورت تبدیل کرده است. پلت‌فرم یکپارچگی(Integration Platform) پاسخی به این نیاز است.

پلت‌فرم یکپارچه‌سازی شرکت فیورانو، با عبور از شیوه ارتباط نقطه به نقطه، این قابلیت را به بانک می‌دهد تا سیستم بانکداری جامع خود را با سیستم‌های دیگر بانک به صورت پلت‌فرمی یکپارچه کند و امکان ارتباط بین تمامی سیستم‌های متصل به پلت فرم را با یکدیگر از طریق بستر پیام‌رسانی تعبیه شده، امکان‌پذیر می‌سازد. اتصال سیستم‌ها و بخش‌های نامتجانس سازمان به شیوه پلت‌فرمی و غیر انفرادی، از جمله اتصال Core Banking با سایر سیستم‌های بانک، اتصال شعب و کسب‌ و کارهای مختلف سازمان با همدیگر و اتصال نرم‌افزارهای فین‌تک‌ها و شرکت‌های خارج از بانک با سیستم‌های بانکی از طریق این پلت فرم قابل انجام است. 

Z

افزایش چابکی و سرعت در ارائه محصول

Z

استفاده مجدد از دارایی‌ها

\

مزیت‌ها

Z

کاهش هزینه و زمان پیاده‌سازی

Z

تخصیص مجدد منابع سازمان

Z

معماری ساده و سهولت استفاده