۲۲۰۴۵۷۹۱ info@golkarsys.com

نرم‌افزار پایشگر نقدینگی(Liquidity Monitoring)

در ماه آوریل سال ۲۰۱۳ کمیته نظارت بانکی بال، رهنمودها و مقررات جدیدی برای مدیریت و پایش نقدینگی منتشر کرد که تحت عنوان (BCBS 248) شناخته می‌شود. در این مجموعه مقررات دستورالعمل‌های مشخصی برای نظارت و گزارش نقدینگی روزانه وجود دارد که بانک‌های سراسر دنیا  ملزم به پیروی از آن هستند. هدف از این ابزارها، اعطای قدرت کافی به قانونگذار و ناظر بانکی است تا وضعیت بانک‌ها را از نظر ریسک نقدینگی به طور روزانه در دو حالت عادی و بحرانی مورد بررسی قرار دهد و توان آنها را برای انجام تعهدات و تسویه روزانه بسنجد.

این مقررات از سال ۲۰۱۵ اجرایی شده و از ابتدای سال ۲۰۱۷ الزامی هستند. راهکار مدیریت نقدینگی روزانه، پس از آزمایش موفق در هند و امارات متحده عربی، یکی از محصولاتی است که توسط شرکت گلکارسامانه برای شبکه بانکی کشور ارائه می‌شود  و قابلیت اجرا بر روی یک پلت‌فرم مشترک در کنار سایر محصولات نظارتی و مقرراتی شرکت تولید کننده را دارد.

راهکار پایشگر CLARI5 محصولی است که توسط تیم تخصصی شرکت CustomerXPs بر اساس مقررات BCBS 248، همچنین الزامات بانک مرکزی دو کشور هند و امارات متحده عربی تولید شده است و تجربه به کارگیری ۴ ساله در این کشور را دارد. محاسبه LCR و NSFR به عنوان شاخص‌های کلیدی مدیریت ریسک نقدینگی اعلام شده توسط کمیته بال در این راهکار انجام شده و هشدارهای لازم را پیش از  بروز بحران به بانک اعلام می‌کند.این محصول در پلت‌فرم جامع مدیریت مبارزه با جرایم مالی شرکت CustomerXPs قابل پیاده‌سازی بوده و از امکانات متعدد گزارش‌گیری و گزارشگری به نهادهای ناظر برخوردار است. قابلیت تعریف سناریوهای متعدد و الزامات  بانک مرکزی، سازگاری و قابلیت ادغام با سامانه‌های مختلف CORE Banking بخشی از ویژگی‌های این راهکار است.

بخش‌های کلیدی راهکار مدیریت ریسک نقدینگی

Z

Rules Engine

Z

Transaction Screening

Z

Intraday Liquidity Reporting and Dashbords

Z

Event Director

Z

Risk Intelligence

Z

Case management

ابزار نوشتن و ویرایش
سناریو

کشف هوشمند الگوهای زمانی

منطبق بر اصول مدیریت ریسک
بال ۳

تجربه به کارگیری در بانک‌داری اسلامی و متعارف

آسیای شرقی، خاورمیانه، آفریقا و اروپا

برخورداری از داشبورد
مدیریت وقایع

تولید گزارش‌های مدیریتی و نظارتی

برای مدیران، بانک مرکزی و سایر نهادهای قانونی