۲۲۰۴۵۷۹۱ info@golkarsys.com

سامانه جامع بیمه‌ اتکایی(FirstRe)

امروزه بیمه گران اتکایی با تغییرات محیطی زیادی رو به رو هستند که اغلب به علت افزایش بلایای طبیعی و انسانی رخ می‌دهد. این اتفاقات مستلزم تمرکزی مضاعف بر روی قوانین و مقررات و کنترل های مالی می‌باشد. همچنین وجود دیدی جامع نسبت به سودآوری در قسمت های مختلف کسب و کار در مکان های مختلف جهان نکته حائز اهمیت دیگری می‌باشد.

بیمه گران اتکایی به منظور داشتن آمادگی لازم برای رویارویی با شرایط موجود و در نظر گرفتن آنچه که در پیش روست، نیازمند امکاناتی هستند که از طریق آن فرآیندهای اتکایی به طور مؤثرتری به صورت خودکار انجام شده و همچنین به موارد قانونی که به طور فزاینده ای در محیط کسب و کار وجود دارد و بر جنبه های مختلف بیمه گری تأثیر می‌گذارد توجه شود. FirstRe این امر را امکان پذیر می‌کند. FirstRe یک سیستم جامع و پیشرفته برای بیمه اتکایی می‌باشد که هر دو نوع بیمه قبولی و واگذاری را پشتیبانی می‌کند. پشتیبانی فنی و عملیاتی برای هر دو نوع بیمه اتکایی اجباری (حرفه ای و غیرحرفه ای) و اختیاری (اموال، حادثه، حمل و نقل، زندگی، از کار افتادگی و …)، همانند آنچه که برای واگذاری مجدد وجود دارد، انجام می‌شود. این برنامه یکپارچگی دقیقی را بین صدور اتکایی، خسارت، واگذاری مجدد، مدیریت ریسک، کنترل و عملیات مالی برقرار می‌کند. این سیستم همچنین برای اقدامات بین المللی گسترده تر که بیمه اتکایی عموما در آن نقشی ایفا می‌کند نیز مناسب است.

قابلیت‌های سیستم FirstRe

  • افزایش کنترل بازیابی و جمع آوری از طریق محاسبه دقیق و خودکار خسارت ها
  • بهبود مدیریت و طراحی برنامه های اتکایی از طریق مدیریت دقیق اطلاعات مالی، تحلیلی و عملیاتی جاری جهت نظارت بر میزان اثربخشی اقدامات و بهبود سیاست ها و تصمیم گیری ها.
  • پیاده سازی سریع و مقرون به صرفه قراردادها از طریق مطابقت با استانداردهای صنعت برای انواع معاهدات و روش های محاسبه
  • هزینه پایین مالکیت
  • پشتیبانی از انواع بیمه های اتکایی شامل واگذاری و قبولی از طریق یک سیستم واحد

  امکان دنبال کردن کلیه اقدامات مالی مربوط به صدور، خسارت و الحاقیه‌ها